Tarieven en codes 2020

De tarieven hierbij zijn de maximaal te declareren tarieven. Voor toelichting op de gehanteerde behandelcodes en de maximum tarieven: allesoverhetgebit.nl

Consultatie en diagnostiek (C-code)

a. Diagnostisch onderzoek

C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C22 Schriftelijke medische anamnese € 22,16

Preventieve mondzorg (M-codes)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten € 13,07

M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten € 13,07

M03 Gebitsreiniging per 5 minuten € 13,07

Verdoving (A-codes)

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,58

Vullingen (V-codes)

V30 Sealen eerste element € 26,24

V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58

Tandvleesbehandelingen (T-codes)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51

T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 23,32

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële behandeling € 90,38

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële behandeling € 104,95

T42 Standaard consult nazorg door een mondhygiënist (30 min) € 88,63

T43 Uitgebreid consult nazorg door een mondhygiënist (45 min) € 117,87

b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

T92 Parodontiumregistratie € 69,97

Vergoedingen door zorgverzekeraars

De lijst met verrichtingen (behandelingen) is langer dan hier is weergegeven. Bovengenoemde codes zijn de codes die het meeste voorkomen. De behandelingen bij de mondhygiëniste worden niet vergoed uit de basis verzekering maar uit de aanvullende tandartsverzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico omdat het vergoed wordt uit een aanvullende verzekering. Wel geldt vaak een eigen bijdrage. Hoe hoog dit percentage is staat in uw polisvoorwaarden. Voor de jeugd t/m 17 jaar geldt 100% vergoeding. Ook hier is het eigen risico niet van toepassing. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kunt u in de polisvoorwaarden nalezen of de behandelingen vergoed worden. Bij de eerste afspraak wordt er een begroting gemaakt.

Ik werk samen met Famed voor het versturen van de nota. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk direct met uw zorgverzekeraar verrekend.